Obróć tablet poziomo

Obróć telefon pionowo

Formowani dla Chrystusa i Kościoła
Poznaj naszą Wspólnotę

Sprawdź jak do nas dołączyć
Formacja w Seminarium

01

Historia

Krótka historia Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów

  • W dwudziestoleciu międzywojennym marianie z polskiej prowincji nie posiadali własnego domu studiów. Seminarzyści mieszkali na warszawskich Bielanach, a na zajęcia dojeżdżali na Krakowskie Przedmieście do Seminarium Metropolitalnego

  • Taka sytuacja utrzymywała się aż do wybuchu II Wojny Światowej. W 1942 r., w domu zakonnym w Warszawie na Pradze zostało otworzone konspiracyjne studium, które jednocześnie stało się pierwszym seminarium w historii polskiej prowincji odnowionego Zgromadzenia. Do działalności konspiracyjnej marianie zostali zmuszeni przez niemieckie władze okupacyjne, które zakazały przyjmowania kleryków do seminariów

  • W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego mariańścy seminarzyści przebywali na Bielanach. Podczas powstania zmuszeni byli uciekać poza stolicę i korzystać z gościnności franciszkanów konwentualnych w Niepokalanowie, gdzie kontynuowali swoją naukę w tamtejszym seminarium zakonnym.

  • Zupełnie nowy rozdział w formacji zapoczątkowała myśl o założeniu placówki w Lublinie, w sąsiedztwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – najpoważniejszego wówczas kościelnego ośrodka akademickiego w całej Europie środkowo-wschodniej. Pierwotnie seminarium mieściło się przy ul. Weteranó]ów, w centralnej części miasta. Trudności jakich seminarium doznawało ze strony ówczesnej władzy komunistycznej, co głównie wiązało się z brakiem zgody na rozbudowę domu, zmusiło prowincję do przeniesienia się w inną część Lublina

  • Seminarium znalazło swoją nową lokalizację przy ul. Bazylianówka. Dom zakonny pw. Nawrócenia św. Pawła został erygowany w 1970 r. W 1977 r. powstał tam gmach nowego seminarium, któremu nadano nazwę Mariańskiego Domu Studiów. W 1989 r. utworzono przy nim własne studium dydaktyczne z kadrą profesorską wywodzącą się zarówno z pracowników naukowych KUL, jak też z samych marianów.

  • Rok akademicki 2009/2010 był ostatnim rokiem funkcjonowania tegoż studium w pełnym wymiarze. Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów stało się częścią Wydziału Teologii KUL. Natomiast od 2010 r. klerycy udają się na wykłady do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

02

Historia

Krótka historia Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów

02

Formacja

Formacja podstawowa w Zgromadzeniu Księży Marianów dzieli się na cztery etapy:

Wstąpienie

Po spełnieniu warunków wstąpienia przyjęcie do Zgromadzenia

Postulat

Góra Kalwaria k. Warszawy
Trwa około roku
Przygotowanie do nowicjatu

Nowicjat

Skórzec k. Siedlec
Trwa rok
Przygotowanie do pierwszych ślubów zakonnych

Seminarium

Lublin
Trwa 6 lat - klerycy
Trwa 3 lata - bracia
Przygotowanie do ślubów wieczystych i święceń

02

Formacja

Czas bycia w seminarium łączy w sobie dalszy ciąg formacji zakonnej oraz formację do sakramentu święceń. Nasze seminaryjne życie opieramy zatem na czterech filarach:

Wspólnota domowa jest dla każdego marianina pierwszym środowiskiem wzrostu i ewangelizacji. W naszej wspólnocie, która jest niezwykła pod względem wielości kultur i narodowości jakie żyją ze sobą w jednym domu, dokonuje się to poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, pracę i rekreację.

 

Żyjąc wspólnie doświadczamy wiele radości ale też problemów, które pokonujemy dzięki łasce Bożej. Dzielimy się wiarą, umacniając się nawzajem i każdego dnia weryfikując wzajemnie nasze kroczenie śladami Chrystusa. Posiadamy też liczne zainteresowania i talenty które wykorzystujemy dla budowania mocniejszych więzi między nami.

Pan umacnia nas poprzez codzienne spotykanie się z Nim na modlitwie, zarówno wspólnotowej jak i osobistej. Każdego dnia uczestniczymy w Liturgii Godzin
i celebracji Eucharystii. Modlimy się na różańcu, rozważamy Słowo Boże
i czytamy literaturę duchową. Zgłębiamy również pisma naszego założyciela świętego ojca Stanisława Papczyńskiego oraz teksty z zakresu duchowości mariańskiej.

 

W tym wszystkim towarzyszy nam Maryja Niepokalana, nasza patronka, która jest dla nas wzorem w relacji z Chrystusem.

Studia odbywamy na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bracia przygotowujący się do święceń odbywają sześcioletni kurs filozofii i teologii zawierający elementy przygotowujące do praktycznej posługi sakramentalnej. Kandydaci na braci zakonnych odbywają część z tych zajęć, a pozostały czas wykorzystują na doskonalenie i naukę umiejętności przydatnych do posługi wewnątrz wspólnoty. Na zajęcia uczęszczamy do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

 

Czas seminarium to również czas dalszego rozeznawania swojego powołania. Bracia podejmują między innymi decyzję o złożeniu profesji wieczystej (a więc ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości oraz życia we wspólnocie na zawsze) w naszym Zgromadzeniu. Poza tym w ramach rozeznawania powołania kapłańskiego bracia przyjmują strój duchowny, czyli sutannę (obłóczyny) oraz posługi lektoratu (funkcja proklamowania Słowa Bożego podczas Mszy świętej) i akolitatu (funkcja usługiwania przy ołtarzu podczas Mszy świętej i możliwość udzielania Komunii świętej), a następnie podejmują decyzję o przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu.

Liczne wyjazdy na parafie gdzie posługują nasi współbracia oraz uczestnictwo
w różnych konferencjach, rekolekcjach czy pielgrzymkach pomagają nam poznać środowiska naszej przyszłej pracy, problemy otaczających nas ludzi i różne formy głoszenia Ewangelii pośród nich. Dają też możliwość prawdziwej służby tym czego doświadczamy żyjąc we wspólnocie zakonnej i uczymy się podczas studiów.

Wspólnota

Wspólnota domowa jest dla każdego marianina pierwszym środowiskiem wzrostu i ewangelizacji. W naszej wspólnocie, która jest niezwykła pod względem wielości kultur i narodowości jakie żyją ze sobą w jednym domu, dokonuje się to poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, pracę i rekreację.

 

Żyjąc wspólnie doświadczamy wiele radości ale też problemów, które pokonujemy dzięki łasce Bożej. Dzielimy się wiarą, umacniając się nawzajem i każdego dnia weryfikując wzajemnie nasze kroczenie śladami Chrystusa. Posiadamy też liczne zainteresowania i talenty które wykorzystujemy dla budowania mocniejszych więzi między nami.

Pan umacnia nas poprzez codzienne spotykanie się z Nim na modlitwie, zarówno wspólnotowej jak i osobistej. Każdego dnia uczestniczymy w Liturgii Godzin
i celebracji Eucharystii. Modlimy się na różańcu, rozważamy Słowo Boże
i czytamy literaturę duchową. Zgłębiamy również pisma naszego założyciela świętego ojca Stanisława Papczyńskiego oraz teksty z zakresu duchowości mariańskiej.

 

W tym wszystkim towarzyszy nam Maryja Niepokalana, nasza patronka, która jest dla nas wzorem w relacji z Chrystusem.

Studia odbywamy na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bracia przygotowujący się do święceń odbywają sześcioletni kurs filozofii i teologii zawierający elementy przygotowujące do praktycznej posługi sakramentalnej. Kandydaci na braci zakonnych odbywają część z tych zajęć, a pozostały czas wykorzystują na doskonalenie i naukę umiejętności przydatnych do posługi wewnątrz wspólnoty. Na zajęcia uczęszczamy do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

 

Czas seminarium to również czas dalszego rozeznawania swojego powołania. Bracia podejmują między innymi decyzję o złożeniu profesji wieczystej (a więc ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości oraz życia we wspólnocie na zawsze) w naszym Zgromadzeniu. Poza tym w ramach rozeznawania powołania kapłańskiego bracia przyjmują strój duchowny, czyli sutannę (obłóczyny) oraz posługi lektoratu (funkcja proklamowania Słowa Bożego podczas Mszy świętej) i akolitatu (funkcja usługiwania przy ołtarzu podczas Mszy świętej i możliwość udzielania Komunii świętej), a następnie podejmują decyzję o przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu.

Liczne wyjazdy na parafie gdzie posługują nasi współbracia oraz uczestnictwo
w różnych konferencjach, rekolekcjach czy pielgrzymkach pomagają nam poznać środowiska naszej przyszłej pracy, problemy otaczających nas ludzi i różne formy głoszenia Ewangelii pośród nich. Dają też możliwość prawdziwej służby tym czego doświadczamy żyjąc we wspólnocie zakonnej i uczymy się podczas studiów.

03

Działalność

Zdobywanie wiedzy zawsze idzie w parze z jej praktykowaniem, dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do wykładów.

Staramy się jednocześnie rozeznawać i otwierać serca na charyzmat Zgromadzenia. Jesteśmy świadomi, że możemy tego dokonać jedynie poprzez głębokie, wypływające z miłości do Kościoła, zaangażowanie. Taką możliwość mamy dzięki wychowawcom, którzy umożliwiają nam działalność w obrębie różnych referatów oraz posług poza seminarium.

 

W naszym seminarium mamy możliwości zaangażowania się w następujące referaty:

(„Svietacz” w wersji białoruskiej) – zajmuje się wydawaniem gazetki seminaryjnej o takim samym tytule, która ma na celu przybliżyć naszym odbiorcom czym żyjemy i co dzieje się w seminarium.

Zajmuje się organizowaniem galerii malarstwa na szkle w kaplicy Witkiewiczowskiej w Zakopanem.

Zajmuje się promowaniem ochrony życia ludzkiego od poczęcia.

Zajmuje się obecnością seminarium w mediach społecznościowych oraz prowadzeniem internetowej strony seminaryjnej.

03

Działalność

Zdobywanie wiedzy zawsze idzie w parze z jej praktykowaniem, dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do wykładów.

W czasie roku akademickiego

Poza tym, w czasie roku akademickiego bierzemy czynny udział w licznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych, które dają nam możliwość poznawania i pogłębiania poszczególnych dziedzin teologii. Niektórzy bracia angażują się także w życie parafii, którą nasze Zgromadzenie prowadzi w Lublinie, poprzez prowadzenie grup ministranckich i pomoc w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania.

W ciągu roku angażujemy się również w różne inicjatywy, które organizuje mariańskie duszpasterstwo powołań (zjazd ministrantów w Licheniu, olimpiada mariańska w Skórcu) oraz jeździmy z posługą i pomocą do naszych mariańskich parafii z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Bracia ze starszych roczników uczestniczą także w różnych wspólnotach formacyjnych na terenie Lublina.

Czas wakacyjny jest dla nas sposobnością do posługi w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Część braci posługuje również w hospicjum licheńskim. Jest to dla nas szczególny czas spotkań i rozmów z ludźmi w ich konkretnych sytuacjach życiowych. Wakacje dla nas to również czas uczestnictwa w pieszych pielgrzymkach, zarówno do Częstochowy jak i do Lichenia, które są organizowane przez nasze Zgromadzenie. Poza tym bracia z zagranicy, oprócz tego że podejmują różne posługi w Polsce, spędzają również część swojego czasu na podobnych posługach w czasie wakacji w krajach, z których pochodzą.

Na koniec trzeba wspomnieć, że klerycy w seminarium dbają również o czystość domu i zajmują się ogrodem przy seminarium, poza tym organizują wspólne rekreacje, oglądanie filmów, sportu oraz grę w piłkę nożną. Również nową, ale bardzo ciekawą inicjatywą jest obchodzenie poszczególnych świąt narodowych krajów, z których pochodzą nasi współbracia, aby przybliżyć chociaż w minimalnym stopniu zwyczaje, kulturę i historię danego państwa.

04

Wspólnota

Seminarium to w pierwszej kolejności wspólnota, a nie budynek czy instytucja.

Nasza Wspólnota seminaryjna to bogactwo doświadczeń i kultur, gdyż bracia ją tworzący pochodzą z ośmiu krajów. To co nas łączy, bez względu na jakim etapie formacji jesteśmy, to pragnienie wzrastania oraz służenia Bogu i bliźnim poprzez Jego dzieło jakim jest nasze Zgromadzenie.

 

Patronem naszego Domu i zarazem naszej Wspólnoty jest św. Paweł, a świętem patronalnym naszego Domu jest dzień 25 stycznia, czyli święto Nawrócenia św. Pawła.

04

Wspólnota

Wspólnota Domu Seminaryjnego:

ks. Tomasz Sekulski MIC
przełożony, rektor seminarium, prefekt kleryków

 

ks. Rafał Gniazdowski MIC
prefekt kleryków, wiceprzełożony

 

ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC
ojciec duchowny

 

br. Mariusz Szczypek MIC
ekonom domu

 

br. Jarosław Domagała MIC
pomocnik w domu, IV radny domu

Seminarzyści:

kl. Albert MIC z Polski
kl. Krystian MIC z Polski
kl. Maciej MIC z Polski

 

kl. Rusłan MIC z Ukrainy

kl. Janusz MIC z Polski
kl. Célestin MIC z Rwandy

 

kl. Dominik MIC z Polski

 

dk. Eugeniusz MIC z Białorusi
dk. Marcin MIC z Polski
dk. Roman MIC z Łotwy

 

 

Aktualności

Wejdź na naszego bloga – zobacz – czym żyjemy, co myślimy i co robimy

 

Wchodzę!

Marianie

„Za Chrystusa i Kościół”

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione Beatissimae Virginis Mariae) zostało założone w 1670 roku przez św. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego i odnowione w 1909 roku przez bł. abp Jerzego Matulewicza. Jesteśmy pierwszym zgromadzeniem zakonnym kleryckim założonym na ziemiach polskich.

 

Członkami naszego Zgromadzenia są duchowni, którzy przyjmują sakrament święceń oraz bracia zakonni. Zgodnie z naszym charyzmatem szerzymy cześć Maryi Niepokalanej, propagujemy modlitwę za zmarłych oraz prowadzimy szeroko pojęty apostolat.

 

Nasze zaangażowanie to rozmaite dzieła: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od pracy edukacyjnej i naukowej po działalność wydawniczą. Wszystko to czynimy zgodnie z naszym hasłem: „za Chrystusa i Kościół”.

 

Każdy marianin, który złożył śluby zakonne ma prawo używać za swoim nazwiskiem skrótu “MIC”, który pochodzi z łacińskiego “Mariani Immaculatae Conceptionis”, co tłumaczy się jako “Marianie Niepokalanego Poczęcia”.

Dowiedz się więcej
na temat naszej wspólnoty

www.marianie.pl

Kontakt

ul. Bazylianówka 54 B / 20-144 Lublin

81 747 02 02

seminarium@marianie.pl

 

NIP: 946 160 7526
REGON: 040000457
NR KONTA: 67 1600 1332 1846 1909 4000 0001

 

polityka prywatności